گروه شيرها Valves group

گروه شيرها

 

گروه شيرها Valves group

گروهي از شيرهاي کنترل کننده حرکت در بالاي پاوريونيت، محل اتصال و انتقال روغن به جک تعبيه گرديده اند. در آسانسورهاي هيدروليک قويتر، موتور الکتريکي و پمپ هيدروليک در داخل محفظه روغن و به حالت غوطه ور بوده و تا حدودي لرزش هاي حاصله موتور و پمپ توسط روغن مستهلک مي گردد. در پاوريونيت تيپ ۹۰E-soft stop سه شير وجود دارد که شير ۱۶ در جهت پايين، شير ۲۰ در جهت بالا و شير ۲۲ در هر دو جهت فعال مي باشد. بطوريکه هنگام دوراندازي شير ۲۲ در هر دو جهت قطع مي گردد. ولتاژ شيرها ۱۱۰VDC و جريان تحريک آنها ۱ آمپر مي باشد. دوراندازهاي اجباري ECA1 و ECAn در طبقه اول و آخر باعث قطع شير ۲۲ خارج از اختيار تابلوي فرمان مي گردند.

 

شير اضطراري برقي

علاوه بر پوش باتن شير اضطراري که بر روي پاوريونيت تعبيه گرديده و بصورت دستي توسط سرويس کار فعال مي گردد، شير اضطراري که بر روي پاوريونيت تعبيه گرديده و بصورت دستي توسط سرويس کار فعال مي گردد، شير اضطراري به صورت الکتريکال مي تواند از هنگام قطع برق توسط فردي که داخل کابين محبوس گرديده، فعال شده و آسانسور به تراز طبقه پايين هدايت گردد. اين شير از طريق يک شاسي داخل کابين ترمينال LMA و مدار اضطراري تابلو متصل مي گردد.

 

شير ايمني Rupture Valve

به شير ايمني شير اطمينان و يا ترکيدگي نيز گويند. مهم ترين بخش يک جک بوده و روابط بين شلنگ هيدروليک و جک مي باشد. روغن از طريق شير ياد شده وارد جک شده و يا ازآن خارج مي گردد. بسته به اينکه جک داخل زمين مدفون و يا بيرون کار گذاشته شود شير ايمني در پايين يا بالاي جک مونتاژ مي گردد. عملکرد آن به اين ترتيب است که حجم عبوري روغن را کنترل و در صورتي که کابين سرعت بيش از حد داشته باشد و يا اينکه شلنگ روغن هيدروليک پاره شده باشد، باعث قطع عبور روغن و توقف کابين گردد. فعال شدن شير ايمني در جک ها، موجب توقف تدريجي و بدون شوک آسانسور مي گردد. شير ايمني در کارخانه تست و تنظيم شده ليکن تنظيم نهايي توسط نصاب انجام مي گردد که اين تنظيم بر اساس سرعت نامي ۰/۳ متر بر ثانيه انجام مي گيرد. شيرهاي ايمني بر اساس حجم عبوري روغن از ۳۵ الي ۳۰۰ ليتر در دقيقه دسته بندي مي شوند. در صورتي که سرعت حرکت کابين از حد مجاز تجاوز نمايد و يا شلنگ انتقال روغن دچار پارگي شده باشد، شير ايمني عمل نموده و منجر به توقف کابين مي گردد. از طرفي به لحاظ حفظ استانداردهاي ايمني ضروري است علاوه بر شير ايمني جهت مراقبت از شل شدن و پارگي سيم بکسل ها از سيستم پاراشوت نيز استفاده گردد. در روش غيرمستقيم همواره جک کنار يا پشت کابين استقرار مي يابد. شير ايمني حساس ترين و مهم ترين بخش يک جک مي باشد که بر روي سيلندر جک نصب گرديده و روابط بين شلنگ هيدروليک و جک مي باشد. فعال شدن شير ايمني در جک ها موجب توقف تدريجي و بدون شوک آسانسور مي شود. مدت زماني که شير اطمينان عمل مي نمايد نبايد بيش از ۳۰ ثانيه طول بکشد. اندازه آن نيز بايد به گونه اي طراحي شود که پس از اين مدت کاملا فشار روغن به حد مجاز سيستم پايين آمده بالابر خاموش شود. لازم به ذکر است شلنگ انتقال روغن از مجموعه پاوريونيت تا سيلندر نيز بايد بتواند حداقل فشار کار سيستم با ابيش از ¼ را تحمل نمايد و در اين فشار دچار تخريب و صدمه نشود.

 

شير سلونوئيدي اضطراري Emergency solenoid valve

شير سلونوئيدي است که در صورت قطع برق با يک برق ذخيره (باطري) فعال شود و باعث پايين آمدن بالابر سر طبقه مي گردد. علاوه بر اين شير مکانيزمي وجود دارد که بصورت دستي از روي پاوريونيت ميتوان کابين را به پايين هدايت نمود.

 

شوک گير Geared motor device

در اصل يک موتور DC بوده که در سر راه شير اصلي دورانداز قرار گرفته و به لحاظ اينکه گلوگاه شير اصلي را به صورت تدريجي باز مي نمايد، حجم عبوري از آن، وابستگي به غلظت و درجه حرارت روغن ندارد لذا تأثير آن عملکرد يکنواخت و حذف شوکهاي ناشي از استارت و ايست آسانسور مي باشد. اين شير به گونه اي تنظيم شده است که حداکثر فشار توليد شده توسط پمپ هرگز در سيستم بيش از ۱۴۰ درصد فشار نامي آن نگردد.

 

شيرهاي تناسبي Proportional Valve

استفاده از شيرهاي تناسبي در بالابرهاي هيدروليکي موثرترين روش کنترل حرکت سيلندر است و در صورتيکه به صورت close loop استفاده شوند مي توان بدون هيچ مشکلي سرعت سيستم هاي هيدروليک را افزايش داده، منجر به تأمين حرکت نرم و بدون شوک شده و دقيقا در سر طبقه موردنظر توقف نمايند. اصول کار يک شير تناسبي بر اين پايه استوار است که ميزان جابجايي دريچه عبور روغن با جرياني که از سنولوئيد سرعت حرکت سيلندر نيز کاهش يابد. به طور کلي اين ويژگي در شيرهاي تناسبي باعث شده توسط يک مدار الکترونيکي ساده بتوان به راحتي حجم روغن عبوري از يک مدار هيدروليکي را کنترل نمود لذا هر شير تناسبي داراي يک برد الکترونيکي مي باشد.

 

شيرهاي کنترل

زماني که لازم است بالابر به سمت بالا حرکت کند روغن در حد مشخصي به سمت شيرهاي کنترل جريان پمپ مي شود. شيرهاي کنترل به روغن اجازه مي دهند به سمت سيلندر جريان يابد يا اينکه بسته به سرعت مورد نياز آسانسور مقداري از آن به سمت مخزن باز گردد. شيرهاي کنترلي در بالاي محفظه پاوريونيت قرار دارند. در بعضي از انواع پاوريونيت که شيرهاي کنترل بر روي مخزن قرار دارند براي پوشاندن شيرها از درپوشي استفاده مي شود.

شيرهاي قطع و وصل cut off valve

هميشه بايد در مسير خروجي تانک روغن از يک شير قطع و وصل استفاده نمود تا بتوان سيلندر را براي سرويس از محل خود جدا کرد. مجموعه کامل بايد روي پدهاي جداکننده نصب شود. اين مجموعه بايد کاملا پلمپ و تراز باشد. به طور کلي قسمت هايي که به تنظيم دقيق نياز دارند پمپ و موتور مي باشند و معمولا اين کار توسط توليدکننده در داخل کارخانه ايجاد مي شود.

 

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

جک هیدرولیک