گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور

یکی از متداول ترین راهکار های فعال سازی ترمز ایمنی آسانسور ( پاراشوت ) روش فعال کردن توسط گاورنر می باشد . زمان افزایش سرعت کابین از سرعت تعیین شده  ( %۱۱۵ سرعت نامی کابین ) گاورنر آسانسور سیم بکسل متصل شده به ترمز ایمنی ( پاراشوت ) را متوقف کرده و باعث فعال شدن ترمز ایمنی می شود .

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

کفشک آسانسور چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر