کفشک آسانسور

کفشک آسانسور

کفشک آسانسور

به صورت کلی دو نوع کفشک آسانسور با نام های کفشک های غلطکی و کفشک های لغزشی وجود دارد ، این کفشک ها  در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی کادر وزنه تعادل و یوک کابین نصب می گردد و با ریل های آسانسور در تماس هیتند که با حرکت در امتداد آنها کابین و وزنه تعادل را هدایت می کنند .

 

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

قلاب سر بکسل چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر