موتور و پمپ هيدروليکي

موتور و پمپ هيدروليکي Hydraulic motor and pump

وظيفه موتور الکتريکي به حرکت درآوردن پمپ روغن هيدروليک مي باشد. انتخاب پمپ و موتور الکتريکي و بطور کلي پاوريونيت به عوامل متعددي بستگي داشته که برخي از آنها عبارتند از :

o ظرفيت بالابر

o تراول بالابر

o سرعت مورد نظر

o تعداد و قطر سيلندر هيدروليک

o سيستم تعليق و اتصال جک به بالابر

برق مورد نياز پاوريونيت برحسب ظرفيت و ساير عوامل، تک فاز و يا سه فاز مي باشد.

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

گروه شيرها Valves group