محفظه روغن

محفظه روغن

محفظه روغن

بخش ديگري که داخل پاوريونيت قرار دارد محفظه کوچکي است که وظيفه آن کاهش نوسان در فشار و حجم روغن و نيز جلوگيري از ايجاد سروصدا و حرکت ضربه اي روغن در داخل سيستم، لوله ها و اتصالات مي باشد. بايستي توجه داشت که جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد جهت گردش موتور الکتريکي و پمپ در عملکرد اين سيستم بسيار مؤثر بوده، به همين دليل در راه اندازي اوليه موتور و پمپ الکتريکي به جهت گردش آن بايستي توجه گردد. راه اندازي موتور برقي از نوع ستاره يا ستاره مثلث بوده و پمپ هاي هيدروليکي عموماً از نوع مارپيچي مي باشند. بعلت اصطکاک در داخل لوله هاي هيدروليک و همچنين خمش هاي لوله، رعايت برخي از اصول ابتدائي در لوله کشي الزامي مي باشد. درواقع بايستي سعي گردد که طول لوله هاي هيدروليکي را به حداقل رسانده و به منظور جلوگيري از ايجاد ارتعاش و سروصدا استفاده از بست به فواصل يک متري اهميت خاصي دارد. در صورتيکه مجبور به استفاده از لوله هايي به شکل نيم دايره باشد بايستي تمام مساعي بکار گرفته شود تا شعاع گردش لوله که به قطر لوله بستگي دارد به اندازه کافي بوده تا اصطکاک و ارتعاشات داخل آن به حداقل ممکن برسد. ابعاد محفظه برحسب ظرفيت و سرعت بالابر متفاوت بوده و هر يک از سازندگان بالابرهاي هيدروليکي در حدود پنج الي شش نوع ابعاد مختلف محفظه پاوريونيت را طراحي و توليد مي نمايند. حداقل ظرفيت پاوريونيت ۵۰ ليتر در دقيقه مي باشد. پاوريونيت بايستي بر روي پايه اي سوار بوده تا امکان نفوذ رطوبت مقدور نبوده و تخليه روغن به سهولت انجام پذيرد. محفظه بايستي داراي رنگ ضدزنگ بوده و با توجه به اهميتي که تميزي روغن هيدروليک دارد بايستي درب محکم باشد. بعلت حجم زياد و سنگيني پاوريونيت، قلاب هايي در طرفين پاوريونيت نصب شده تا حمل و نقل آن بسهولت انجام پذيرد. در داخل محفظه روغن پاوريونيت، پره هاي داخلي تعبيه شده تا از ارتعاش و ايجاد سروصداي بيش از حد جلوگيري شده و همچنين مانع کف کردن روغن برگشتي گردد. علاوه بر تمهيدات ياد شده، استقرار پاوريونيت بر روي ضربه گيرهاي لاستيکي نيز توصيه مي گردد. در سيستم پاوريونيت جهت جلوگيري از احتمال افزايش فشار روغن، سوييچ هاي تابع فشار شامل سوييچ فشار بالا، سوييچ اورلود و سوييچ فول لود پيش بيني مي شوند که به ترتيب عبارتند از :

سوييچ فشار بالا : اين سوييچ در فشار ¼ برابر فشار استاتيکي سيلندر عمل کرده و برق الکتروموتور پمپ را قطع مي کند

سوييچ اورلود : مطابق با استاندارد بايد در فشار ۱/۱ برابر فشار استاتيکي سيلندر فعال شود

سوييچ فول لود : در ۶۵% ظرفيت بار و يا ۹۰% فشار استاتيکي عمل کرده و موتور الکتريکي پمپ روغن را غيرفعال مي کند

 

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

گروه شيرها Valves group