فلکه هرزگرد آسانسور

فلکه هرزگرد آسانسور

فلکه هرزگرد آسانسور

هنگامی که فاصله ی مابین کابین و کادر وزنه و یا سیم بکسل های متصل به آنها بیشتر از طول فلکه ی کشش موتور باشد و این فلکه نتواند زاویه ی مناسبی برای سیم بکسل ها ایجاد کند از فلکه هرزگرد آسانسور برای به وجود آوردن اصطکاک میان کابل و فلکه ها و همچنین ایجاد تناسب زاویه سیم بکسل ها ( زاویه آلفا ( استفاده می شود .

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

سیم بکسل چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر