فريم اصلي

فريم اصلي Carsling

در آسانسورهاي هيدروليک بجاي يوک از کاراسلينگ یا همان فریم اصلی استفاده مي گردد.

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

جک هیدرولیک