سنسور آهنربایی

سنسور آهنربایی

سنسور آهنربایی

در سیستم های جدید آسانسور و در بخش شناسایی ۲ سنسور جدید جایگزین سنسور های ثابت شده اند .سنسور آهنربایی عملیات شناسایی را انجام و سیگنال ها را به وسیله ی تراوبل کابل به جعبه فرمان ارسال میکند .

بدین ترتیب آسانسور در جایگاه مناسب در طبقات می ایستد

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

ریل آسانسور چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر