ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل راهنمای آسانسور عبارت است از هدایت کننده و نگهدارنده ی آسانسور در مقابل حرکت پاندولی کابین در مقابل بار های نا متوازن که امکان دارد بر روی کابین اعمال شود ( به عنوان مثال حرکت مسافر در داخل کابین آسانسور ) جلوگیری میکند

 

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

دیکتاتر آسانسور چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر