دیکتاتر آسانسور


دیکتاتر آسانسور
دیکتاتر آسانسور

دیکتاتر آسانسور  بر روی درب آسانسور نصب شده و وظیفه ی جلوگیری از کوبیده شدن درب به کابین و روان بسته شدن آن می باشد .

 

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

جعبه روزیون چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر