جعبه روزیون

جعبه روزیون

جعبه روزیون

جعبه روزیون جعبه ای است که به منظور کنترل دستی آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد و محل نصب آن بالای کابین آسانسور  او برای سهولت کار سرویس کار یا تکنسین آساسور می باشد .

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

تابلو سه فاز آسانسوری چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر