تراول کابل

تراول کابلبه دلیل اینکه کابین یک قسمت در حال تحرک است، می بایست برق توسط کابل های ویژه به این قسمت وصل شود که به آن تراول کابل می گویند . نام این کابل برگرفته از ویژگی آن به معنی کابل در حال سفر می باشد .

این کابل از مجموعه سیم های به هم چسبیده متشکل شده است.  که جریان الکتریکی از آن عبور کرده و به کابین می رسد .

در ساختمان های مرتفع و یا آسانسور های پر سرعت پوشش تراول کابل ذخیم تر بوده و در بافت کابل از رسته های مقاوم در برابر کشش و تنش استفاده می شود که معمولا با رشته هایی از سیم بکسل تجهیز می شوند .

شاید به مقالات زیر علاقه مند باشید:

تابلو فرمان چیست ؟

مشاهده مقالات بیشتر